Let’s Change. You. Us. The World.

‘’Let’s change. You. Us. The World”, dat is de slogan van de Haagse Hogeschool waar ik onlangs als parttime docent-onderzoeker in dienst ben getreden.  

impact maken: wat we kunnen leren van kunstenaars

In het Europese ACT-project ontmoeten kunstenaars, (kunst)instellingen en onderzoekers elkaar rond de vraag wat Art, Climate & Transition met elkaar te maken hebben. Iets preciezer: