Let’s Change. You. Us. The World.

‘’Let’s change. You. Us. The World”, dat is de slogan van de Haagse Hogeschool waar ik onlangs als parttime docent-onderzoeker in dienst ben getreden.