Let’s Change. You. Us. The World.

‘’Let’s change. You. Us. The World”, dat is de slogan van de Haagse Hogeschool waar ik onlangs als parttime docent-onderzoeker in dienst ben getreden.

 

Op persoonlijke titel heb ik onderstaande visualisatie gemaakt welke mijn visie op Reshaping Business Education (RBE) binnen de Haagse Hogeschool samenvat. De visualisatie laat de verbinding zien tussen de wereld, de student en de Haagse Hogeschool.

 

In deze blog licht ik deze visualisatie nader toe. Ik begin hierbij rechts in het plaatje bij de wereld in transitie. Daarna maak ik een sprongetje naar de linkerkant van het plaatje welke over de student/mens gaat. Als laatste licht ik als linking pin het middelste gedeelte van het plaatje toe: Reshaping Business Education.

 

Ik ben benieuwd naar jullie reacties en hoe jullie kijken naar Reshaping Business Education.

 

 

De wereld in transitie
Het is crisis in de wereld. Er liggen grootse vraagstukken op ons te wachten ten aanzien van ‘Planet’, ‘People’ en ‘Profit’. Deze vraagstukken zijn van directe invloed op ons leven.

 

Qua ‘Planet’ hebben we te maken met een ecologische crisis. Het klimaat verandert, de biodiversiteit stort ineen en wij gebruiken de natuurlijke hulpbronnen van de Aarde sneller dan de ecosystemen kunnen vernieuwen. Er is al sprake van (on)omkeerbare langetermijneffecten (hittegolven, zware regen, droogte, cyclonen) en de mens is hier de oorzaak van. We moeten aan de bak om onze ecologische voetafdruk drastisch omlaag te brengen willen we onze planeet (en onszelf) redden.

 

Qua ‘People’ hebben we te maken met een sociale crisis. Er heerst kansenongelijkheid en vermogens/inkomensongelijkheid. De reële inkomens uit arbeid groeien scheef ten opzichte van de winsten op vermogen. Dit polariseert en veroorzaakt een sociale kloof. Op de lange termijn kan deze toenemende ongelijkheid zelfs onze democratie bedreigen.

 

Qua ‘Profit’ hebben we te maken met een economische crisis. Onze klassieke economische groeimodellen van (oneindig) produceren en consumeren lijken niet meer houdbaar. Het BNP en winstmaximalisatie zijn verouderd en steeds meer mensen en bedrijven zijn op zoek naar nieuwe economische modellen waarin de business case niet alleen beperkt wordt tot louter de ‘Profit’. Onze nieuwe economie heeft volgens mij een veel bredere bedoeling in zich. Economie zou om ‘purpose’ moeten gaan. Een economie welke van betekenis is voor ‘Planet’ en ‘People’. Economie gaat dan niet alleen om welvaart maar ook om welzijn en welbevinden.

 

De mens/student in transitie
Wij als mensen zullen antwoorden moeten geven op de grootse vraagstukken. Het is ieders eigen verANTWOORDelijkheid om die antwoorden te vinden. Dit is in mijn ogen een innerlijk proces waarbij het vooral gaat om persoonlijk leiderschap en mindset. Ben je in staat om jezelf anders te gaan verhouden tot de vraagstukken? Kun je tot een paradigmashift komen? Kun je een ander beeld van de werkelijkheid krijgen? Kun je zien dat een zes (of een negen) ook klopt als je de moeite neemt om naast de ander te gaan gaat staan? Kun je door anders te gaan kijken ook anders gaan denken en anders gaan doen? In deze paradigmashift ontstaat het besef dat wij met z’n allen geen individuele en onafhankelijke ‘stand-alones’ zijn. Al het leven is met elkaar verweven en wederzijds afhankelijk van elkaar.

 

Diversiteit en inclusiviteit vergroot ons oplossende vermogen om tot passende antwoorden te komen. Deze ‘wijsheid van de minderheid’ zorgt dat de antwoorden niet te eenzijdig zijn en vanuit meerdere perspectieven oog hebben voor zowel Planet, People en Profit.

 

Tenslotte wil iedereen er toch toe doen in het leven? Er toe doen is toch onze grootste levensbehoefte en ons diepste verlangen? Je wilt je gehoord en geliefd voelen. Dat geeft zin aan het leven. Omdat je van betekenis bent voor anderen. En anderen hebben weer betekenis voor jou. Ook hierin uit zich een wederzijdse afhankelijkheid tussen ‘meaning’ (zingeving, voor jezelf) en ‘purpose’ (van betekenis, voor anderen).

 

Bedrijfseconomisch onderwijs in transitie; Reshaping Business Education
Ik zie het (reshaped) bedrijfseconomische onderwijs als linking pin tussen de ‘werkelijke’ (leef)wereld en de mens/student. Het (reshaped) bedrijfseconomische onderwijs brengt ‘purpose’ en ‘meaning’ samen. Het (reshaped) bedrijfseconomisch onderwijs brengt ‘vraag’ en ‘aanbod’ samen. Na de studie verlaten alle afgestudeerde studenten de school als wereldburgers. Deze wereldburgers dienen mijn inziens niet alleen maar te beschikken over kennis en vaardigheden. Deze wereldburgers zullen er tijdens de studie ook achter moeten komen hoe zij zich als mens willen verhouden tot de grootse vraagstukken. Vandaar dat ik in mijn visualisatie uit ga van een zgn ‘body of knowlegde and skills and relate to’. Het (reshaped) bedrijfseconomische onderwijs zal mijn inziens dus ook een meer menselijke en persoonlijke ‘body’ moeten aanbieden.

 

In mijn volgende blog zal ik verder ingaan op deze ‘body of knowlegde and skills and relate to’. Want wat zouden wij dan allemaal wel niet moeten ‘reshapen’ in het huidige bedrijfseconomische onderwijs?

 

 

 

%d