Over
Reshaping Business Education

Reshaping Business Education: Waarom

Het business model van de huidige economie is niet volhoudbaar. Het negeert de grenzen van wat de aarde kan opbrengen en incasseren en levert een actieve bijdrage aan uitsluiting en onrechtvaardigheid.

Het moet anders en het kan anders.

Bij Reshaping Business Education beginnen we bij het begin. De studenten van nu zijn de business leaders van morgen. Hun opleiding en vorming bepaalt hoe de economie van de toekomst eruit komt te zien. Welk wereldbeeld krijgen zij mee? Met welke opvatting van business as usual betreden zij de arbeidsmarkt? Welke theorieën, modellen en tools brengen zij met zich mee? Welke business normen en waarden voor hun vanzelfsprekend? Welke vraagstukken zien zij als belangrijk en hoe gaan ze daarmee om?

Reshaping Business Education richt zich op de opleiding en vorming van business studenten. We ontwikkelen business onderwijs dat bijdraagt aan een economie die deugt: een volhoudbare economie.

Onze uitvalsbasis is De Haagse Hogeschool, waar we in het ecoomische domein invulling geven aan de hogeschoolambitie om van onze studenten wereldburgers te maken.


Meer weten over het waarom van Reshaping Business Education?

Reshaping Business Education: Hoe

Reshaping Business Education is een initiatief van de kenniscentra van Digital Operation & Finance en Mission Zero van De Haagse Hogeschool. Met praktijkgericht onderzoek bouwen we aan een economie die we kunnen uitleggen aan onze kinderen. In Reshaping Business Education betekent praktijkgericht dat we heel dicht op het onderwijs zitten. Lectoren, onderzoekers, docenten en studenten onderzoeken gezamenlijk welke prachtige onderwijspraktijken we moeten cultiveren én hoe we met onderwijsinnovaties business educatie in de richting van een duurzame economie kunnen bewegen