Onze Werkwijze

Reshaping Business Education: Hoe we werken

Reshaping Business Education vertrekt vanuit de overtuiging dat business education anders kan en op veel fronten anders moet. Samen met studenten, docenten en opleidingen en faculteiten onderzoeken we waar de mogelijkheden liggen om met goed onderwijs te werken aan een volhoudbare economie.

Onze basis is praktijkgericht onderzoek. Reshaping Business Education is een initiatief van de kenniscentra Digital Operations & Finance en Mission Zero. Lectoren, (docent-) onderzoekers en studenten zoeken naar mogelijkheden voor onderwijsvernieuwing in de gewenste richting. We doen dat echt praktijkgericht. De vraag hoe we (binnen De Haagse Hogeschool) werk kunnen maken van de gezochte onderwijsinnovatie staat altijd centraal.

Reshaping Business Education in een aantal opzichten meer een ‘beweging’ dan een ‘project’ in de zin dat dat energie, spannende ideeën, concrete mogelijkheden een grote rol spelen in wat we doen. Gevraagd en ongevraagd advies zijn even belangrijk. Kleine, spannende dingetjes doen niet onder voor grote veranderingen.

Wat we zoal doen…

Doorlopend (promotie)onderzoek lectoraten

  • Onderzoek lectoren
  • Onderzoek kenniskringleden
  • Onderzoek studenten

Onderwijsvernieuwing

Eigen onderwijsaanbod

Bijdrage aan onderwijsvernieuwing De Haagse Hogeschool

  • Inhoudelijke bijdrage bestaand onderwijs (‘gastcollege’)
  • (Her)ontwerp onderwijsmodules in samenwerking met opleidingen
  • Deelname curriculumcommissies
  • Deelname beroepenveldcommissies
  • Building Blocks: bouwstenen voor business studies for the next economy

Food for thought & Action

  • Events (zowel eigen events als participatie in partnerevents)
  • Opiniestukken (blog posts)

Of klik hier voor wat meer detail: