Movers & Shakers

Reshaping Business Education is niet ‘van’ een clubje mensen. Onderstaande mensen leveren met onderzoek een bijdrage aan een economie waarin je zou willen wonen. Ook meedoen?

Jacco van Uden is lector Change Management. Hij vindt de vraag hoe we management kunnen changen misschien nog wel interessanter dan hoe we change kunnen managen.

Theo de Joode (lectoraat Change Management) is docent bij de opleiding Finance & Control (bedrijfseconomie) en vraagt zich hardop af wat er zou gebeuren wanneer rentmeesterschap centraal zou komen te staan in zijn opleiding. Theo bereidt promotieonderzoek voor.

Wypkje van der Heide werkt als docent en chef kritisch denken bij de opleiding International Business. Wypkje wil weten op welke manier films en documentaires een rol zouden kunnen spelen in de ontwikkeling van de critical thinking skills van studenten.

Paul de Regt is van de opleiding Human Resource Management. Paul onderzoekt op welke manier studenten theater kunnen inzetten om HRM-vraagstukken naar zich toe te trekken en uit te diepen.

Dominique Darmon werkt bij de opleiding International Communication Management en leert studenten om voorbij de brave praatjes van formele communicatie te kijken. Onderzoekt dan ook ins & outs van roddel & achterklap.

Dennis Bleeker is docent bij de opleiding Commerciële Economie. Hij doet onderzoek op het gebied van Reshaping Business Education, de aansluiting van businessonderwijs bij moderne maatschappelijke eisen. Daarnaast is hij betrokken bij onderzoek naar de behoeften van fintechs. Achterliggende gedachte bij zijn onderzoek is dat er veel potentie is voor verbetering van het businessonderwijs.

Martijn van der Linden is lector New Finance. Hij verbaast zich dagelijks over de eenzijdigheid van het huidige (neoklassieke) economisch denken en vraagt zich af hoe een pluralistische opleiding over bedrijven eruit zou zien.

Egbert Willekes is docent bij de opleiding Finance & Control en doet promotieonderzoek naar integrated reporting. Hij onderzoekt de impact van meervoudige waardecreatie op accounting & control systemen in de praktijk. Hij vindt het cruciaal dat deze praktijkkennis wordt geïntegreerd in het curriculum van de opleiding Finance & Control.

Ricardo Eradus is medebedenker van het project KOIOS. Binnen dit project worden nieuwe (digitale) technologieën gebruikt om onderwijsinnovatie te realiseren. Daarnaast ontwikkelt Ricardo de minor Trading Digital & Financial Assets die via KOIOS gedoceerd zal worden.

Visies op economie lopen uiteen, niet alleen in de politiek, ook in onderwijs en wetenschap. Reitse Keizer onderzoekt hoe visies op economie het economieonderwijs binnen De Haagse Hogeschool beïnvloeden. Aandacht voor deze verschillende visies op economie is van groot belang voor de vernieuwing van het economisch onderwijs.

Jordi Jansen is docent bij de opleiding Finance & Control en bouwt een open onderwijsinfrastructuur (KOIOS) om onderwijsinnovatie aan te jagen. Omdat hij net als Nelson Mandela gelooft dat onderwijs een krachtige tool is om de wereld te veranderen is het doel van KOIOS om onderwijs als common aan te bieden: openbaar en dus wereldwijd beschikbaar voor iedereen

Chris ontwikkelt voor ons een raamwerk om Technology Assessment een plek te geven binnen het business onderwijs. Daarnaast is hij zelfstandig onderzoeker en presentator in cybersecurity, geeft hij trainingen in crisis management en is hij secretaris van het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure.

Ohad Ben Shimon is a writer, researcher and educator with a background in cognitive sciences, psychology, cultural analysis and art. He is currently Senior Lecturer Critical Thinking/ Business Communication & Researcher of Change Management at The Hague University of Applied Sciences. His research focuses on how to affirmatively include, value, care for, and perform bodies in organizations.

In 2013 his first book of poetry titled 2 blue cups on two different corners of the table was published by VerySmallKitchen. His recent book titled Until the last breath (2018) and published by zimZalla deals with notions of speculation, big-data and prediction in volatile markets.

Meedoen met onze Movers & Shakers?